רשות התחרות

קישורים מהירים

אכיפה פלילית

רשות ההגבלים העסקיים רואה באכיפה הפלילית כלי מרכזי להרתעה מביצוע עבירות על חוק ההגבלים העסקיים. האכיפה הפלילית משמשת כלי מרכזי לאכיפה, בין השאר, נגד קרטלים ותיאומי מכרזים.

פעילות האכיפה של רשות הגבלים עסקיים מורכבת מפעילות של מחלקת החקירות והמודיעין ופעילות של הצוותים הפליליים במחלקה המשפטית.

תפקידה של מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים הוא לחקור חשדות לביצוע עבירות על חוק ההגבלים העסקיים. במהלך החקירות נאספות ראיות, בהתאם לעניין ולנסיבות, אשר יאפשרו העמדת החשודים לדין על-ידי המחלקה המשפטית.

הצוותים הפליליים במחלקה המשפטית מורכבים מפרקליטים המשמשים באי כוח היועץ המשפטי לממשלה בהגשה של כתבי אישום ובניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוק ההגבלים העסקיים.

גילוי דעת 1/12: הנחיות רשות ההגבלים העסקיים בדבר השימוש בהליכי אכיפה של עיצומים כספיים

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז