רשות התחרות

קישורים מהירים

הזמנה להגיש עמדות לקראת חידושם של כללי ההגבלים העסקיים

 

 

הזמנה להגיש עמדות לקראת חידושם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור הסוג להסדרים בין מובילים באוויר) התשס"ט – 2008

 

נוכח מועד פקיעתם הקרוב של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), תשס"ט-2008, בוחנת רשות ההגבלים העסקיים את חידוש הפטור, ובכלל זה עריכת שינויים בו.

הציבור הרחב מוזמן בזאת להגיש עמדות בנושא, וזאת עד ליום 28 ביולי, 2013.

את העמדות ניתן להעביר לרשות ההגבלים העסקיים (לידי עו"ד דנה טירנגל-ברצור) רחוב כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341, לפקס מספר 02-6515330 או בדואר אלקטרוני לכתובת danat@aa.gov.il.

ניתן לעיין בנוסח הקיים של פטור הסוג באתר האינטרנט של הרשות : www.antitrust.gov.il .

 

 

 

 

 

ירושלים, ‏ג' אב תשע"ג

10 ביולי, 2013