רשות התחרות

קישורים מהירים

פנו אלינו

לשכת הממונה על התחרות

טלפון: 02-5458503/4  פקס: 02-5458555

כתובת למשלוח דואר: 
עם ועולמו 4
ת.ד 34281
ירושלים   9546304

דוא"ל: lishka@competition.gov.il

          angela@competition.gov.il

 

הממונה על יישום חוק חופש המידע

טל' 02-5458600 פקס: 02-5458555

foi@competition.gov.il

 

דובר הרשות:

טל' 02-5458524 פקס: 02-5458555

sivanca@competition.gov.il

 

בכל שאלה הקשורה באיתור מסמכים מן האתר, ניתן לפנות למנהל התוכן של האתר:

טל' 02-5458532 פקס: 02-5458555

 melitas@competition.gov.il