רשות התחרות

קישורים מהירים

איגודים עסקיים

 

 

 

איגודים עסקיים

 המלצה של איגוד עסקי לחבריו על התנהגות העלולה לפגוע בתחרות בין חבריו היא עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים. האיגוד הממליץ ומי מחבריו שפעל על פי ההמלצה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

איגוד עסקי הוא גוף המייצג את האינטרסים העסקיים של החברים בו, בלי קשר לאופן בו הוא מאוגד (גם אם הוא 'עמותה', 'ועד' וכדומה).

גם המלצה "רכה" ולא מחייבת עשויה להפר את החוק, כגון הדרכה, הצעה או הכוונה, המותירות את ההחלטה הסופית כיצד לפעול לשיקול דעת חברי האיגוד. המבחן הוא קיומו של מסר חיובי ביחס להתנהגות מסוימת העלולה לפגוע בתחרות.

אילו המלצות עלולות לפגוע בתחרות? המלצות על מחירים, איכות המוצרים וכמותם, שעות פתיחה וסגירה של עסקים, קריאה לא להתקשר עם ספק או לקוח מסוים,  לא להשתתף במכרז, ועוד.

ההמלצה עשויה להתבטא בהוראה בתקנון האיגוד, בהפצת מסמך בין החברים או בדברי שבח להתנהגות אסורה לפי חוק ההגבלים העסקיים שמובלעות בה המלצה או רמיזה, כי יש לנהוג באופן דומה.

המלצה היא אסורה גם אם חברי האיגוד או חלקם אינם פועלים על פי ההמלצה.

ליתר פירוט ראו גילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם.

להלן מספר דוגמאות להליכים פליליים שננקטו נגד איגודים עסקיים בעקבות הפרות חוק מהסוג האמור:

בפרשת ארגון מורי הנהיגה בקריות הורשעו הארגון, חברי ועד הארגון ויושב ראש הארגון בקביעת מחיר אחיד לשיעורי נהיגה בקריות וכן בהגבלת כניסתם של מורי נהיגה חדשים לשוק הוראת הנהיגה בקריות. ההליך הסתיים בקנסות ובעבודות שירות (מספרי הליך ת"פ 324/98; ע"פ 9449/01)

 

בעבירות דומות הורשעו גם חברי ועד ארגון מורי הנהיגה בפתח תקווה (מספר הליך ת"פ 103/99)

 

בפרשת איגוד שמאי הביטוח האיגוד הורשע בהפצת איגרת בה פורטו, בין היתר, נתוני עלויות. ההליך הסתיים בקנסות ובעבודות שירות (מספר הליך ת"פ 4016-06-12): הודעה על גזר הדין

 

בפרשת ארגון הרופאים הוטרינרים לחיות בית בישראל, הארגון הורשע בהפצת מחירונים מומלצים  ונגזר עליו לשלם קנס של 80,000 ₪ (מספר הליך ת"פ 66680-12-14)

 

 

בסוף שנת 2017 הוגש כתב אישום נגד איגוד נהגי המוניות הארצי ויושב ראש האיגוד. על פי כתב האישום, האיגוד והיושב בראשו המליצו לנהגי המוניות ובכללם חברי האיגוד לא לתת הנחה ממחיר המחירון לנוסעים מנתב"ג. ההמלצה הופצה, בין היתר, באמצעות מתן ראיונות ברדיו ובערוצי הטלוויזיה וכן באופן ישיר לתחנות המוניות ולנהגי המוניות באמצעות פקסים ובהודעות SMS

ניתן לפנות בשאלות בנוגע לחשד להמלצה אסורה, הגדרת איגוד עסקי או נושאים אחרים הרלבנטיים לעניין זה  לרשות ההגבלים העסקיים במייל igudim@aa.gov.il.