רשות התחרות

קישורים מהירים

הרשות מפרסמת לראשונה: הרישיונות שהממשלה יכולה להקצות רק לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים

‏25 יולי 2016

‏י"ט תמוז תשע"ו

 

 הרשות מפרסמת לראשונה: הרישיונות שהממשלה יכולה להקצות רק לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים  

רשות הגבלים עסקיים פרסמה היום (ב') לראשונה רשימת זכויות (רישיונות וחוזים בתשתיות חיוניות) שיחייבו מעתה התייעצות עם הממונה לפני ההקצאה שלהם. הפרסום נעשה במסגרת יישום חוק הריכוזיות. חוק הריכוזיות קובע שהממונה יפרסם רשימה של זכויות, אשר בטרם הקצאתן על ידי המדינה יחוייבו הרשויות המקצות להיוועץ בממונה על הגבלים עסקיים על מנת להבטיח, כי בהקצאת הזכויות יישקלו גם שיקולי תחרות.

פרסום הרשימה מהווה סיום השלב הראשון בעבודת מטה שנערכה ברשות. במסגרת עבודת המטה פנתה הרשות ל-11 רגולטורים שונים ובהם משרד האנרגיה, משרד התקשורת, משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבריאות על מנת להיוועץ בהם ולשמוע את עמדתם ביחס להכללת זכויות שהם אחראים להקצאתם ברשימת הזכויות.

בין הזכויות הנכללות ברשימה:

 • תחום התקשורת
  • רשיונות לשדר טלוויזיה לכלל הציבור (דוגמת ערוצים 2 ו-10)
  • רשיון לתקשורת נייחת
  • רשיון לסלולאר
  • רשיון לשידורי כבלים ולווין
 • תחום התשתיות
  • רשיונות הולכה וחלוקה בתחום הגז הטבעי
  • זכיון ים המלח
 • תחום התחבורה
  • רשיון להקמת נמל
  • החזקה והפעלה של כבישי אגרה
 • ניירות ערך
  • רישיון לפתיחה וניהול של הבורסה לני"ע

 

פרסום הרשימה הוא כאמור סיום השלב הראשון בעבודה שנערכה ברשות, שממשיכה לבחון את הצורך בהכללת זכויות נוספות ברשימת הזכויות. בהתחשב בראשוניותו של ההליך, הרשות תבחן בעתיד את הצורך בתיקונים נדרשים ברשימה, בין היתר בהתחשב בהיקף ובאופי המקרים שיגיעו להתייעצות עם הממונה כתוצאה מפרסומה.   

רקע

חוק הריכוזיות העניק לרשות הגבלים עסקיים סמכויות בשני נדבכים; האחד, הממונה על הגבלים עסקיים משמשת כיו"ר וועדת ריכוזיות לבחינת הקצאת רשיונות וזכויות אחרות בתשתיות חיוניות לגופים שנמצאים ברשימת הגופים הריכוזיים, מתוך נקודת מבט של ריכוזיות כלל-משקית (כלומר האם יש למנוע הקצאה של זכות לגוף פרטי שהוא מאוד ריכוזי ברמה הכלל-משקית, למרות שהוא לא בהכרח משמעותי באותו תחום שבו מוענקת הזכות). הנדבך השני במסגרתו מתפרסמת כעת הרשימה, היא בחינת הקצאת הזכות בראי של תחרות ענפית (כלומר, בחינת התחרות בתוך הענף שבו מוקצית הזכות).

במסגרת הנדבך השני חוק הריכוזיות קבע, כי הקצאה של זכויות מסוימות מחייבת את הרגולטור שמקצה אותן לשקול שיקולים של קידום תחרותיות ענפית, בנוסף לכל שיקול אחר. בנוסף החוק קובע כי במקרים שבהם הממונה סבורה כי להקצאת זכות עשויה להיות השפעה משמעותית על התחרות, היא רשאית לכלול אותה ב"רשימת הזכויות" (זאת הרשימה שמתפרסמת כעת לראשונה). המשמעות של הכללת זכות ברשימת הזכויות היא שהקצאתן מחייבת גם התייעצות עם הממונה בנוגע לשיקולי התחרות הענפית.