רשות התחרות

קישורים מהירים

בית הדין לתחרות

 

מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים מורכב משני מוסדות מרכזיים, שהוקמו על פי חוק התחרות הכלכלית: בית הדין לתחרות, אשר מקום מושבו בבית המשפט המחוזי בירושלים והממונה על התחרות העומד בראש רשות התחרות.

בית הדין מהווה בראש ובראשונה את ערכאת הביקורת השיפוטית על ההחלטות העיקריות שמקבל הממונה, כגון החלטה לאשר או שלא לאשר מיזוג, החלטה בדבר ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה או החלטה על הטלת עיצום כספי.

בנוסף לבית הדין מסורה סמכות ראשונית להענקת סעדים שונים על פי בקשת הממונה כגון פיצול חברות שמוזגו שלא כדין או פירוק מונופולין.

בראש בית הדין עומד אב בית הדין ומשנהו, שניהם שופטים של בית המשפט המחוזי בירושלים. כמו כן חברים בבית הדין גם נציגי ציבור.