רשות התחרות

קישורים מהירים

ICN

פעילות במסגרת ארגון התחרות הבין-לאומי (ICN)

נוסף על פעילותה ב-OECD רשות ההגבלים העסקיים פעילה בקבוצות עבודה מקצועיות של ארגון ה-ICN (International Competition Network), ועד לא מכבר כיהנה כחברה בצוות ההיגוי של הארגון, המאגד 120 רשויות תחרות מ-106 מדינות ברחבי העולם.

עבודת הארגון נעשית באמצעות קבוצות עבודה, ובהן חברים ממגוון מדינות, המקדמות פרויקטים מקצועיים שונים: מסמכי מדיניות, דו"חות תקופתיים, שאלונים וסקרים, סדנאות וסמינרים, פרקטיקות מומלצות ועוד. רשות ההגבלים העסקיים נוטלת חלק פעיל בפרויקטים השונים ובדיונים של קבוצות העבודה שבהן היא חברה, ובכלל זה בקבוצות העבודה בתחום המיזוגים, קרטלים ומונופולין. בכל אחת מקבוצות העבודה הנזכרות לעיל רשות ההגבלים העסקיים תורמת מהניסיון המקצועי שנצבר בתחום ההגבלים העסקיים בישראל ובד בבד מתעדכנת בנעשה בנושאים אלה בעולם.

 

ועדות של ICN שבהם הרשות פעילה:

Advocacy

Cartel

Merger

Unilateral Conduct

 

כנס ICN 2016 בנושא advocacy

בנוסף, ביוני 2015, העניק הבנק העולמי ציון לשבח לרשות ההגבלים העסקיים, בטקס שנערך בוושינגטון, בגין פעילותה להגברת התחרות בתחום כרטיסי האשראי ולקידום השימוש בכרטיסי חיוב מיידי (דביט) בישראל תוך שיתוף פעולה בין-ממשלתי. הבנק העולמי ציין 15 רשויות תחרות בעולם שראויות לציון בגין פעילות מיוחדת, והזמין אותן למטה הבנק העולמי להציג את הנושא בטקס שנערך בשיתוף ארגון רשויות התחרות העולמי (ICN).