רשות התחרות

קישורים מהירים

צו מוסכם תנובה

תנובה מודה בקיום הסדרים כובלים ותשלם 25 מיליון ש"ח

בנוסף שני נושאי משרה בכירים לשעבר בתנובה ישלמו קנס אישי בסך של 75 אלף כל אחד

 

רשות ההגבלים העסקיים פירסמה להערות הציבור את הסכמה שאליה הגיעה עם תנובה, על פיה תנובה תודה באחריותה ל - 3 הסדרים כובלים, ותשלם 25 מיליון

ש"ח.  זהו הסכום הגבוה ביותר ששילמה חברה על הפרת חוק ההגבלים העסקיים. ככל שהצו יאושר, הכסף יועבר ישירות לכיסם של צרכני רשתות השיווק דרך

כרטיסי האשראי. נוסף על כך, הודיית תנובה בעבירות צפויה להקל משמעותית על תובעים ייצוגיים בקשר לתביעות פיצוי הנוגעות להפרות שבצו.

 

על פי טיוטת הצו, שפורסם להערות הציבור, תנובה הייתה צד לשני הסדרים כובלים, האחד מול שופרסל והשני מול מגה, שבמסגרתם הסכימה תנובה עם שתי

הרשתות להעלות את המחיר לצרכן של מוצריה.  הסיכום עם מגה היה ביחס למרבית מוצרי הגבינה הצהובה של תנובה ולמספר מוצרים אחרים.  הסיכום עם

מגה התייחס למוצרי מאמא עוף,  סנפרוסט ומעדנות.

 

כמו כן מודה תנובה בהיותה צד להסדר נוסף שבמסגרתו ביקשה מרשתות שופרסל ומגה לערוך מבצע אחיד על מוצרי גבינה לבנה 250 גר של שלושת ספקיות החלב

הגדולות  )תנובה, שטראוס וטרה)  קראת חג שבועות, 2011  כך שלא תתקיים תחרות מבצעים בין הספקיות.  כן מודה תנובה כי הרשתות נענו להצעה וביצעו כל

אחת מבצעים אחידים לכל הספקיות על המוצר.

 

במסגרת הצו המוסכם תשלם תנובה סכום של 25 מיליון ₪ ישירות לצרכנים באמצעות זיכוי בכרטיסי האשראי.  הזיכוי יועבר אוטומטית ללקוחות שרכשו

ברשתות מגה ושופרסל בחודש הסמוך לפרסום הצו להערות הציבור (ספטמבר 2017).

 

בנוסף שני נושאי משרה בכירים לשעבר בתנובה ישלמו קנס אישי בגובה של 75 אלף ₪ כל אחד.

 

הצו המוסכם שגובש הוא סיומה של חקירת מחלקת החקירות ברשות ההגבלים העסקיים,  שהחלה ב16.7.12 .  במהלך החקירה נחקרו חשדות להסדרים כובלים

ולהפרות צו הספקים.

 

הצו המוסכם מפורסם כעת להערות הציבור, ובכפוף לשמיעת ושקילת ההערות הוא יוגש לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.

צו מוסכם