רשות התחרות

קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

חוק התחרות הכלכלית

חוק התחרות הכלכלית נועד למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות החופשית בשווקים. החוק מטפל בסוגים שונים של הגבלים עסקיים אשר קשורים כולם בטבורם לתופעה הכלכלית העיקרית שלמניעתה ולריסונה כונן החוק – תופעת כוח השוק.
החוק מסמיך את הממונה ליזום פנייה אל בית הדין לתחרות כדי שיפעל בנושאים מסוימים. כך פני הדברים בעניין סמכות בית הדין להורות על הפרדת חברות שהתמזגו בניגוד להוראות החוק (סעיפים 44 ו-25 לחוק); בעניין סמכות בית הדין להורות על הפרדת בעל מונופולין לכמה תאגידים (סעיפים 44 ו-31 לחוק); בעניין סמכות אב בית דין ליתן צו עשה או אל תעשה למניעת הפרת הוראות החוק (סעיף 50 א לחוק); ובעניין סמכות בית הדין ליתן תוקף של צו מוסכם להסכמה שגובשה בין הממונה לבין אדם שהפר את הוראות החוק.
 

חוק התחרות הכלכלית - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

תיקוני חקיקה


501621
10/01/19

תקנות


20/12/18

פטורי סוג


501605
25/11/18

פטורי סוג


501590
13/11/18

פטורי סוג


501591
13/11/18