רשות התחרות

קישורים מהירים

26/06/19
501665

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על התחרות לבין:
נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ, וולנקסט בע"מ ואינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/06/2019
צד א:
הממונה על התחרות
צד ב:
נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ, וולנקסט בע"מ ואינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ