רשות התחרות

קישורים מהירים

15/09/13
500469

ה"ע 16377-06-13

בר כסאות בע"ם ואח'
נ'
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
15/09/2013
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 16377-06-13