רשות התחרות

קישורים מהירים

16/05/16
501093

ה"ע 49471-12-15
יהודה ברמן בע"מ
נ'
הממונה על ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
16/05/2016
צד א:
יהודה ברמן בע"מ
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים
עו"ד צד א:
בועז גולן ; נטלי מיכאלוב
עו"ד צד ב:
יונתן צויקל ; טובי הריס
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 49471-12-15