רשות התחרות

קישורים מהירים

31/03/19
501650

רשות התחרות מפרסמת קול קורא המבקש מהציבור
להצביע על כשלי תחרות שמקורם ברגולציה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
31/03/2019

כ"ד אדר ב, תשע"ט

‏31 מרץ, 2019

-הודעה לעיתונות-

רשות התחרות מפרסמת קול קורא המבקש מהציבור

להצביע על כשלי תחרות שמקורם ברגולציה

מחלקת שווקים ברשות התחרות ממפה מחדש את כשלי הרגולציה בענפי המשק השונים. המטרה היא למצוא פתרונות על ידי שינויים שבמסגרתם ישמר מצד אחד האינטרס של הרגולטור הייעודי ומצד שני תופחת הפגיעה בתחרות.

הרשות פרסמה היום (א') קול קורא בנושא כשלי תחרות שמקורם ברגולציה ומעוניינת לקבל התייחסויות מהציבור בנוגע לרגולציה קיימת, העלולה לפגוע בתחרות בשווקים השונים במשק הישראלי, ובנוגע לתיקונים אפשריים שעשויים לסייע בקידום תחרות או במניעת פגיעה בה.

לא פעם אנו נתקלים בחוק, תקנה, נוהל, תקן, תנאי רישיון וכד' אשר מקשים על שחקנים חדשים להיכנס לשוק מסוים. במקרים אלו עלול להיווצר מצב בו בשוק מסוים יש מעט שחקנים ולכן יש באפשרותם להעלות את המחיר או להפחית את איכות השירות שהם מספקים בצורה הפוגעת בצרכנים.

ישנם גם מקרים בהם הרגולציה מקשה על לקוחות לעבור מספק אחד לספק אחר כך שהלקוח בעצם שבוי בידי ספק השירותים. כך יכולים הספקים לנצל את המצב בכדי להעלות את המחיר ללקוחות או להפחית את איכות השירות.

הערות הציבור שיתקבלו ישמשו את הרשות בכדי לקדם הצעות לחקיקה, רפורמות או הליכים פנים ממשלתיים אחרים. הציבור הרחב מוזמן להגיש התייחסויות בנושא עד ליום 14 במאי 2019 (ט' באייר התשע"ט) בכתב, לרשות התחרות (לידי גב' שחר שמש), רחוב עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 9134102, לפקס שמספרו 02-5458555

או לדואר אלקטרוני markets-nituv@competition.gov.il.