רשות התחרות

קישורים מהירים

16/04/19
501651

בתום הליך השימוע שערכה רשות התחרות לחברה המרכזית:
רשות התחרות מסרה היום (ג') הודעה מתוקנת על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך כ- 51 מיליון ש"ח

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
16/04/2019

 

 

‏יא' ניסן, תשע"ט

‏16 אפריל, 2019

-הודעה לעיתונות-

בתום הליך השימוע שערכה רשות התחרות לחברה המרכזית (ספקית קוקה קולה):

רשות התחרות מסרה היום (ג') הודעה מתוקנת על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך כ- 51 מיליון ש"ח  על "החברה המרכזית להפצת משקאות קלים", בגין ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי, סירוב בלתי-סביר לספק, הפרת הוראות, הפרת צו מוסכם והפרת תנאי מיזוג

הממונה על התחרות מסרה היום (ג') לחברה המרכזית להפצת משקאות קלים הודעה מתוקנת על פיה היא שוקלת לקבוע שהחברה המרכזית ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בשוק משקאות הקולה וסירבה סירוב בלתי-סביר לספק את המוצר. בנוסף הודיעה הממונה, כי היא שוקלת לקבוע שהחברה המרכזית הפרה הוראות שניתנו לה כבעלת מונופולין, הפרה תנאים למיזוג שהוטלו עליה במסגרת מיזוג עם חברת נביעות והפרה הוראות של צו מוסכם שנחתם עימה. בגין כל אלה, לפי ההודעה המתוקנת, שוקלת הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ51 מיליון ש"ח.

רקע על החברה המרכזית

החברה המרכזית היא הגורם הדומיננטי בתחום המשקאות הקלים בישראל. המותג המרכזי שלה, "קוקה קולה", הוא מותג חזק ובעל כוח שוק ללא עוררין. החברה המרכזית מספקת גם מותגים אחרים מתחום השתייה המוגזת שגם בהם יש לה כח שוק ונתחי מכירות גבוהים. החברה המרכזית דומיננטית גם בתה הקר באמצעות המותג "פיוז טי" שגם לו נתח מכירות משמעותי. כחלק מסל המשקאות הקלים של החברה המרכזית, היא מספקת גם מיצים, סודה ומים מינרלים. במוצרים אלו כוח השוק של החברה המרכזית חלש יותר והיא חשופה בו ליותר תחרות מצד השחקניות הנוספות בתחום – למשל יפאורה וטמפו.

בהסתכלות על הסל הכולל של משקאות קלים שמשווקים לנקודות המכירה, החברה המרכזית מספקת כשני שלישים מהשוק בעוד שאר מתחריה חולקים ביניהם את השליש הנותר של השוק.

רקע על ההליך ואופן השתלשלותו

בחודש פברואר 2014 פתחה הרשות בחקירה נגד החברה המרכזית. חקירת הרשות התמקדה בנקודות מכירה קמעוניות השייכות ל"שוק הקר", בין היתר מזנונים ומסעדות "מזון מהיר" המוכרים משקאות קלים מקוררים לצריכה מיידית.

בדצמבר 2015 הסתיימה חקירת מחלקת חקירות והתיק הועבר למחלקה המשפטית.

באפריל 2016 הוחלט כי הממצאים בתיק אינם מתאימים להליך אכיפה פלילי ולהגשת כתב אישום והחלה בחינת התיק כתיק אכיפה מנהלית.

 

 

במרץ 2017 הודיעה הרשות לחברה המרכזית ולנושא משרה בה על כוונתה של הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצום של כ- 62 מיליון ש"ח וכ- 340 אלף ש"ח בהתאמה.

בנובמבר 2017 התקבלו אצל הרשות טענות השימוע של החברה המרכזית.

כעת, לאחר לימוד טענותיה של החברה המרכזית בשימוע והשלמת בדיקות ואיסוף נתונים שנעשו בעקבות השימוע יוצאת הרשות בהודעה על כוונת חיוב מתוקנת.

בגין מה מבקשת הממונה להטיל עיצום כספי על החברה המרכזית?

הממונה סבורה כי החברה המרכזית ניצלה לכאורה את כוחה המונופוליסטי ועשתה שימוש בכוח השוק שלה, בעיקר במותג קוקה קולה, על מנת לקדם את המכירות של משקאות קלים בהם היא חשופה לתחרות עזה יותר.

החברה המרכזית ניצלה לכאורה את כוחה כלפי נקודות המכירה הקמעוניות – על מנת לדחוק את מוצרי המתחרים מנקודות המכירה. החברה המרכזית עשתה זאת בדרכים שונות ומגוונת:  בין השאר, החברה כללה בהסכמים עם נקודות מכירה תנאי שלפיו רשאית החברה לבטל את ההסכם אם נקודת המכירה תצמצם באופן משמעותי את רכישותיה מהחברה.

החברה המרכזית אסרה (או לפחות הגבילה באופן משמעותי) הכנסת מוצרים מתחרים למקררים שהיא נותנת ללקוחותיה. בדיקת הרשות העלתה כי ברב נקודות המכירה אין מקרר אחר פרט למקרר החברה המרכזית, שבו יוכלו לשים מוצרים מתחרים. בד בבד, פעלה החברה להוציא מנקודות מכירה מקררים שהשאילו יפאורה וטמפו לצורך קירור המוצרים שלהן.

החברה פעלה לכאורה באופן ספציפי כנגד מכשירי מזיגה של נסטי, אשר הפיצה החברה המתחרה אסם. עד שנת 2012 היה המותג "נסטי" בבעלות משותפת של קוקה קולה העולמית לנסטלה העולמית. בשנת 2012 פורקה השותפות ונקבע שקוקה קולה העולמית תמשיך להחזיק בזכויות לנוסחת הטעם של המשקה ואילו נסטלה תמשיך להחזיק במותג נסטי. בהתאם, באוגוסט 2012 השיקה החברה המרכזית את המותג "פיוז טי" עבור מוצרי התה הקר שלה. אסם (חברה בת של נסטלה העולמית) החלה לשווק מוצרי תה קר תחת המותג "נסטי". בין השאר, אסם הפיצה מכשירים למזיגת נסטי. החברה המרכזית פעלה באמצעות אנשי המכירות שלה להוציא את מכשירי הנסטי מנקודות המכירה. במסגרת זו, ניהלה החברה מעקב מדוקדק אחר הצבת מכשירי המזיגה בבתי עסק ודחקה בעובדיה לעשות מאמץ להוצאת מכשירי הנסטי מנקודות המכירה.

בנוסף, לכאורה ניצלה החברה לרעה את מעמדה כאשר אימצה מדיניות של הפסקת אספקת משקאות מוגזים ללקוחות אשר מכרו מוצרי קוקה קולה מיבוא מקביל. מדיניות זו פורטה במסמך מדיניות בשם "נוהל יבוא מקביל" שחובר בשנת 2009 בחברה המרכזית. החברה המרכזית השתמשה במדיניות כאיום כלפי לקוחותיה שרכשו קוקה קולה מיבוא מקביל ואף מימשה איום זה.

כמו-כן, הפרה החברה לכאורה הוראות שניתנו לה, תנאים שהותנו למיזוג שלה עם חברת נביעות וכן צו מוסכם שנחתם איתה בעבר, בכך שסיכמה הסכמות בלעדיות עם לקוחות מסויימים וגם

 

 

עשתה שימוש בשיטת תמחור שלפיה עשוי לקוח לקבל הנחה גדולה יותר על קוקה קולה אם ירכוש מהחברה גם מוצרי נביעות.

היקף כלל ההפרות, לכאורה, המיוחסות לחברה המרכזית הוא רחב ומשמעותי והעיצומים מוטלים בגין מספר הפרות נפרדות.

ההודעה הנוכחית שמסרה הממונה באה במקום הודעה קודמת שמסרה לחברה בשנת 2017, שלפיה היא שקלה להטיל עיצומים בסכום מצטבר של כ-62 מיליון ש"ח. בעקבות מסירת ההודעה הקודמת, הגישה החברה המרכזית טיעונים נרחבים ומפורטים. הממונה למדה את טענות החברה, שקלה אותן, קיבלה חלק מהן ועתה מסרה לחברה הודעה מתוקנת, שלפיה היא שוקלת כאמור להטיל עיצומים בסכום מצטבר של כ- 51 מיליון ש"ח.

בהודעה הקודמת, הודיעה הממונה גם על כוונה להטיל עיצום כספי אישי על נושא משרה בחברה. לאחר ששקלה את טענותיו של נושא המשרה, החליטה הממונה שלא להטיל עליו עיצום אישי.

לחברה המרכזית זכות להשמיע טענותיה לפני הממונה בטרם תגבש הממונה את עמדתה הסופית.