רשות התחרות

קישורים מהירים

12/03/19
 

החלטה בדבר מתן הוראות לש.שסטוביץ בע"מ לפי סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

תאריך החלטה:
12/03/2019
חברות:
ש.שסטוביץ בע"מ
קבצים מצורפים: תיק עיון